اکسون به منظور معرفی تعمیرگاه هایی که بهترین خدمات را ارائه می دهند، با کمک مردم امکانات جدیدی را در اختیار آنها قرار می دهد.

بدین منظور تعمیرگاههایی که به لحاظ کیفیت کار و هزینه ی خدمات و سایر عوامل موثر در رضایت مشتری پیشتاز و سرآمد هستند را شناسایی نموده و معرفی می کند.

در این امتیاز دهی مشتریان و کارشناسان نقش دارند. واضح است که امتیاز و رتبه ی تعمیرگاه ها می تواند مشتریان عزیز را در انتخاب بهترین خدمات تعمیرگاهی یاری دهد.