آدرس: تهران، انتهای خیابان سعدی، مجتمع تجاری سعدی، پلاک 48

تلگرام: t.me/oxon1

اینستاگرام: instageram.com/oxon.ir

ایمیل: info@oxon.ir