سياست حفظ حريم خصوصی

مشخصات فردی شما شامل نام و نام خانوادگی، آدرس ایمیل و رمز عبور انتخابی از سوی شما در مرحله ثبت نام در این وب سایت ثبت خواهد شد لذا خواهشمند است در حفظ و عدم افشای رمز عبور خود کوشا باشید تا از هرگونه سو استفاده های احتمالی جلوگیری شود

در مرحله ثبت سفارش اطلاعاتی از قبیل آدرس جاری شماره تماس و اطلاعاتی از قبیل شماره ملی از شما درخواست می شود که جهت ارسال کالا و در موارد درخواست مشتری، تهیه فاکتور رسمی اطلاعات دیگری درخواست خواهد شد و اکسون با توجه به پیروی از تمامی قوانین تجارت الکترونیک موظف به حفظ اطلاعات شما است.